787 682 912 biuro@fdr.com.pl
Nasza strona facebook

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Godności! Słowo to jest nam bliskie i zgodne z naszymi działaniami, gdyż naszą MISJĄ jest kompleksowa pomoc Mieszkańcom Częstochowy poprzez prowadzenie różnorodnych form wsparcia poprawiających jakość ich życia. Czerpiąc energię do działania z partnerskiej współpracy, opartej na szacunku i otwartości, wierzymy w skuteczność zmian społecznych oraz prawo do GODNEGO ŻYCIA KAŻDEGO MIESZKAŃCA CZĘSTOCHOWY ❤

Skip to content