787 682 912 biuro@fdr.com.pl
Nasza strona facebook

Klub Mieszkańca – DOSL Śródmieście

Twoje miejsce dla osobistego rozwoju
Od 15 maja realizujemy projekt „Częstochowa silna dzielnicami” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie dzielnicy Śródmieście.

“Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy”

Zadanie powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa

Czym jest Organizowanie Społeczności Lokalnej?

Stworzony na początku lat 90. model, w którym pomoc społeczna koncentruje się głównie na finansowym wsparciu osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej nie daje zadowalających rezultatów. Aby pomoc społeczna mogła być skuteczna musi aktywizować mieszkańców, zachęcać ich do tego, by nauczyli się brać swoje sprawy w swoje ręce – by „chciało im się chcieć”. Oczywiście nie oznacza to rezygnacji z finansowego wsparcia osób
i grup, które tego potrzebują. Ale pomoc społeczna powinna równolegle prowadzić działania aktywizujące i usamodzielniające, pomagające osobom wykluczonym na nowo włączyć się do życia społecznego. Temu właśnie ma służyć Organizowanie Społeczności Lokalnej.

Czym jest DOSL Śródmieście?

Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Klub Mieszkańca

„Klub Mieszkańca” – DOSL Śródmieście jest najnowszą propozycją skierowaną do częstochowian w każdym wieku, który oferuje zajęcia w formie warsztatów edukacyjnych i integracyjnych.
Mają one na celu zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijania swoich
pasji i zainteresowań.
Przynależność do Klubu daje możliwość spędzania czasu w miłym towarzystwie, jak również rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. Klubowicze będą razem ćwiczyć, uczestniczyć w spotkaniach z ciekawymi osobami w formie drzwi otwartych, brać udział w klubie dyskusyjnym. Będą też zwiększać swoje kompetencje z zakresu języka angielskiego czy obsługi komputera. Życie Klubu uatrakcyjniać będą wspólne wyjścia do teatru czy czas spędzony przy dobrym filmie. Życie Klubu uatrakcyjniać będą imprezy organizowane z okazji świąt czy rocznic.

Jako dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej w dzielnicy Śródmieście pragniemy wyjść naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności. Podstawę naszych działań będą stanowić odpowiednia analiza i diagnoza potrzeb, jak również problemów mieszkańców zgłaszających się do DOSL.

Za cel stawiamy sobie wzmacnianie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców dzielnicy Śródmieście. Rozwój społeczności lokalnej osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących ww. dzielnicę  poprzez pobudzanie ich potencjału i aktywności oraz naprowadzenie na prawidłową ścieżkę rozwoju.

Naszą misją jest zapobieganie ubóstwu oraz przede wszystkim procesom wykluczenia
z udziału w życiu społecznym.

Propozycje DOSL – Śródmieście

W ramach projektu zaplanowano działania animacyjne, informacyjne, diagnostyczne, integracyjne, środowiskowe oraz edukacyjne:

 1. warsztaty Szkoły Budżetu Domowego (z zakresu gospodarowania własnymi środkami finansowymi),
 2. konsultacje w ramach zdrowego żywienia prowadzone przez doświadczonego Dietetyka,
 3. zajęcia gimnastyki oraz taneczne pobudzające do aktywności fizycznej,
 4. bezpłatne porady prawne z zakresu (prawa pracy, prawa karnego i cywilnego, prawa podatkowego, odszkodowań i windykacji, nieruchomości, spraw rodzinnych
  i spadkowych),
 5. edukacja publiczna w zakresie społecznym,
 6. porady administracyjne,
 7. pikniki, spotkania integracyjne,
 8. korzystanie z czytelni, będącej własnością FDR
 9. nauka języka,
 10. zajęcia komputerowe w zakresie podstawowej nauki korzystania z urządzeń
 11. organizowanie wspólnie czasu po pracy, szkole innych obowiązkach:
 • zajęcia manualne
 • wspólna zabawa w gry planszowe

 

Informacje o Dzielnicowym Ośrodku Społeczności Lokalnej – Śródmieście

Jeśli jesteś mieszkańcem dzielnicy, działaczem społecznym, reprezentantem instytucji
i chcesz się włączyć w działania zgłoś się do nas!

Godziny otwarcia DOSL ŚRÓDMIEŚCIE
Poniedziałek 8:00 – 18:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 16:00
Czwartek 8:00 – 18:00
Piątek 8:00 – 16:00

PORANNA GIMNASTYKA !

Słońce wyszło, pogoda nam się poprawiła, dlatego skorzystaliśmy z tego pięknego poranka i razem z uczestniczkami ćwiczyliśmy na świeżym powietrzu ! 🙂 Nic tak dobrze nie wpływa na organizm, jak świeże powietrze ! 🙂   [gallery link="file" columns="5"...

czytaj dalej

ZAJĘCIA WAKACYJNE DLA DZIECI !

Dokończyliśmy nasze figurki z masy solnej ! Pomalowaliśmy je farbkami, dzięki czemu są teraz piękne i kolorowe !! Później były zabawy ruchowe, sportowe. Trochę gorących krzesełek, zabawa w kolory, kalambury, a nawet gra w "Państwa, Miasta". 🙂   [gallery link="file"...

czytaj dalej

ZAJĘCIA WAKACYJNE DLA DZIECI !

Mąka, sól i woda to 3 składniki, dzięki którym mamy zapewnioną świetną zabawę ! Kto w czasach dzieciństwa tworzył różne figurki, breloki i inne dekoracje z masy solnej? Na naszych zajęciach dla dzieci, powstały różne figurki, a po figurkach malowanki !  🙂   [gallery...

czytaj dalej

PORANNA GIMNASTYKA !

W dzisiejszych czasach bardzo dużo osób narzeka na ból kręgosłupa. Siedzący tryb życia, zaniedbanie diety, brak regularnych ćwiczeń, niewłaściwie wykonywane codzienne czynności to główne powody bólu i złego samopoczucia. Na naszych dzisiejszych zajęciach...

czytaj dalej

KOMPUTERY !

Na naszych zajęciach komputerowych poznawaliśmy różne strony internetowe. Portale społecznościowe oraz Mapy Google, gdzie nasi uczestnicy szukali miejsc, do których potrzebowali dotrzeć. 🙂   [gallery link="file" columns="4"...

czytaj dalej

ZAJĘCIA WAKACYJNE !

Ekspresjonizm, expressio, czyli wyrażam. Termin ten powstał w I połowie XX wieku, a jego cechy to wyrażenie swoich emocji oraz uczuć. Ekspresjoniści uważali, że zadaniem sztuki jest tworzenie obrazu wewnętrznego świata człowieka. Sztuka ta wyraża napięcie duchowe,...

czytaj dalej

ZAJĘCIA MANUALNE !

Kolorowanki kojarzą nam się z dzieciństwem, czyli z wolnością i beztroską. W świecie dorosłym występuje natłok obowiązków, stresów itp. Na naszych zajęciach manualnych  przeszliśmy w świat dzieciństwa i malowaliśmy kolorowanki relaksujące ! Bo kto nie lubi czasem...

czytaj dalej