Z nową pracą w lepszą przyszłość

Jedyny taki projekt stażowy w Częstochowie

Projekt adresowany do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w PUP
w Częstochowie lub biernych zawodowo z terenu Miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego.

Zadanie powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa.
Wartość projektu: 2 059 317,37
Wkład z UE: 1 956 351,50

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia w Częstochowie i Powiecie Częstochowskim. W projekcie uczestniczyć może maksymalnie 150 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
–        osoby niepełnosprawne,
–        osoby długotrwale bezrobotne,
–        osoby 50+,
–        osoby o niskich kwalifikacjach,
–        kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem i wychowywaniem dziecka).

 

Więcej informacji? Kliknij

W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

  • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
  • szkolenia/kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych oraz podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe, m.in.:

– KSIĘGOWOŚĆ WSPOMAGANA KOMPUTEREM
– KUCHARZ I STOPNIA
– OPIEKUN OSÓB ZALEŻNYCH (DZIECI/OS.STARSZE/OS.NIEPEŁNOSPRAWNE)
– SPRZEDAWCA-MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO I KASY FISKALNEJ
– OPERATOR PALNIKA GAZOWEGO spawanie i cięcie;
– GRAFIKA KOMPUTEROWA;

  • szkolenia/kursy IT;
  • treningi interpersonalne;
  • warsztaty;
  • staże zawodowe.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja do projektu jest przeprowadzana w trybie ciągłym. Warunkiem uczestnictwa w projekcie, po spełnieniu kryteriów jest

pobranie dostępnych na stronie http://fdr.com.pl/dokumenty-dla-kandydatow-do-pobrania-online/ dokumentów i dostarczenie

ich do biura projektu:

– osobiście

– skanem poprzez e-mail, z koniecznością dosłania dokumentów pocztą tradycyjną (w przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową).

Termin realizacji projektu: 01.08.2017-31.07.2019

SZKOLENIE

SZKOLENIE

W tym miesiącu zakończyło się szkolenie „pracownik ds. kadr i płac”. Grupa 5 Pań zdobyła umiejętności i kompetencje z zakresu obsługi programów kadrowych oraz zarządzania dokumentacją. Zdobyte kwalifikacje z pewnością ułatwią podjęcie zatrudnienia.   [gallery...

czytaj dalej
Skip to content