O nas

Działanie Miasta Częstochowy, które zbliża lokalne społeczności i daje przestrzeń do realizowania wielu potrzebnych działań.

Misją Fundacji jest kompleksowa pomoc mieszkańcom Częstochowy poprzez prowadzenie różnorodnych form wsparcia poprawiających jakość ich życia.
Czerpiąc energię do działania z partnerskiej współpracy, opartej na szacunku i otwartości, wierzymy w skuteczność zmian społecznych oraz prawo do godnego życia każdego mieszkańca Częstochowy.

INFORMACJE O FUNDACJI

Podmiot Fundacja Dla Rozwoju z siedzibą przy al. Kościuszki 13, 42-202 Częstochowa, został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

STATUS PRAWNY: Fundacja

NIP: 9492208891

REGON: 364669735

KRS: 0000622361

Władzami Fundacji są:
a. Fundator
b. Rada Fundacji
c. Zarząd Fundacji