O nas

Misją Fundacji jest kompleksowa pomoc mieszkańcom Częstochowy poprzez prowadzenie różnorodnych form wsparcia poprawiających jakość ich życia.

Misją Fundacji jest kompleksowa pomoc mieszkańcom Częstochowy poprzez prowadzenie różnorodnych form wsparcia poprawiających jakość ich życia.
Czerpiąc energię do działania z partnerskiej współpracy, opartej na szacunku i otwartości, wierzymy w skuteczność zmian społecznych oraz prawo do godnego życia każdego mieszkańca Częstochowy.

INFORMACJE O FUNDACJI

Podmiot Fundacja Dla Rozwoju z siedzibą przy al. Kościuszki 13, 42-202 Częstochowa, został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

STATUS PRAWNY: Fundacja

NIP: 9492208891

REGON: 364669735

KRS: 0000622361

Skip to content