Międzysąsiedzki Klub Seniora

Jedyny taki projekt w Częstochowie

Międzysąsiedzki Klub Seniora i Poradnia to miejsce spotkań osób starszych, którego celem jest przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji społecznej a także zbudowaniu sieci wzajemnych działań samopomocowych i wymianie międzypokoleniowej. 

Uczestnikami będą seniorzy zagrożeni lub wykluczeni społecznie znajdujących się w szczególnej sytuacji życiowej. 

Wsparcie realizowane będzie poprzez:

 • Zagospodarowanie czasu wolnego po aktywności zawodowej,
 • Zwiększenie aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym,
 • Radzenie sobie sytuacjami trudnymi
 • Tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą się wspierać w trudach życia codziennego;

Specjalistyczna Poradnia Seniora będzie oferowała wsparcie: prawne, psychologiczne, rodzinne, dietetyczne, farmaceutyczne, lekarskie.

Więcej informacji? Kliknij

Miesięcznie objętych zostanie 35 os. potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W okresie realizacji łączna liczba osób wyniesie 85. 

Okres realizacji projektu: 01.10.2021 do 30.06.2023

Kwota dofinansowania: 560 232,00

Wszystkie formy wsparcia będą realizowane kompleksowo zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników i uczestniczek projektu. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w trybie ciągłym. 

W ramach Międzysąsiedzkiego Klubu Seniora zapewniamy: 

 • Osobę prowadzącą klub seniora (min. 36 h/m-c)
 • Animatora/Opiekuna (min. 60 h/m-c)
 • Psychologa (min. 4 h/m-c)
 • Prawnika (min. 2 h/m-c)
 • Instruktora  prowadząca zajęcia fizyczne (min. 4 h/m-c)
 • Dietetyka/Lekarza (min. 1 h/m-c)
 • Specjalistę z zakresu działań edukacyjnych (np. informatyk min. 4 h/m-c)
 • Zajęcia rekreacyjno-kulturalne (min. 1 wyjście w miesiącu np. basen, kino, teatr)
 • Artykuły higieniczno-sanitarne 
 • Artykuły do prowadzenia zajęć
 • Artykuły spożywcze
 • Prasę, dostęp do Internetu

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.