883-011-088 biuro@fdr.com.pl
Nasza strona facebook

Częstochowski Instytut Organizowania Społeczności Lokalnych

Działanie Miasta Częstochowy, które zbliża lokalne społeczności
i daje przestrzeń do realizowania wielu działań.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt jest próbą utworzenia na terenie Częstochowy oraz dzielnicach peryferyjnych kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia w celu zwiększenia integracji oraz wzmocnienia aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja do projektu jest przeprowadzana w trybie ciągłym. 

Termin realizacji projektu: 2018-04-02 – 2021-03-31

Więcej informacji o projekcie? Kliknij

Zadanie powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa.
Wartość projektu: 4 943 231,30
Wkład z UE: 4 696 069,73

W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

  • Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
  • Warsztaty kreowania wizerunku osobistego uczestnika projektu połączone z usługą stylisty – „Moja metamorfoza”.
  • Staże zawodowe,
  • Akademia Lidera Organizowania Społeczności Lokalnych,
  • Klub wsparcia OSL.

Lista DOSL

Lista Partnerstw

Najnowsze aktualności