Częstochowski Instytut Organizowania Społeczności Lokalnych

Działanie Miasta Częstochowy, które zbliża lokalne społeczności
i daje przestrzeń do realizowania wielu działań.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt jest próbą utworzenia na terenie Częstochowy oraz dzielnicach peryferyjnych kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia w celu zwiększenia integracji
oraz wzmocnienia aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja do projektu jest przeprowadzana w trybie ciągłym. 

Termin realizacji projektu: 2018-04-02 – 2021-06-30

Więcej informacji o projekcie? Kliknij

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy
Zadanie powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa.
Dofinansowanie projektu z UE: 5 103 218,41 PLN

Celem projektu jest Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym  na terenie Częstochowy od 02.04.2018 do 30.06.2021. 

 

W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

  • Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
  • Warsztaty kreowania wizerunku osobistego uczestnika projektu połączone z usługą stylisty – „Moja metamorfoza”.
  • Staże zawodowe,
  • Akademia Lidera Organizowania Społeczności Lokalnych,
  • Klub wsparcia OSL.
Klauzula Informacyjna? Kliknij

Lista DOSL

Lista Partnerstw

Najnowsze aktualności

Seminarium „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i DI” współorganizator Fundacja Dla Rozwoju

Seminarium „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i DI” współorganizator Fundacja Dla Rozwoju

Fundacja Dla Rozwoju wraz z Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zapraszają na seminarium z cyklu „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i DI”, które odbędzie się 20 września 2022 r. w Częstochowie.

czytaj dalej
Skip to content