787 682 912 biuro@fdr.com.pl
Nasza strona facebook

Wakacje za pasem, oceny już wystawione, ale nasi młodzi Uczestnicy, chętnie korzystają z dodatkowych zajęć z języka angielskiego. Tym razem- z uczniami klasy IV- utrwalaliśmy odmianę czasownika „to be” oraz „have got”.