787 682 912 biuro@fdr.com.pl
Nasza strona facebook

Poszukujemy osoby na stanowisko: PSYCHOTERAPEUTY

1. Wymagania niezbędne:
 • ukończony kurs systemowej terapii rodzin lub szkoła psychoterapii
 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • kandydat/ka nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
2. Wymagania dodatkowe:
 • sumienność, samodzielność, odpowiedzialność;
 • komunikatywność, empatia;
 • wysoki poziom umiejętność interpersonalnych;
 • zdolności organizacyjne, zaangażowanie;
 • wysoka kultura osobista;
 • odporność emocjonalna;
 • znajomość metod i technik diagnozy środowiska rodzinnego;
 • umiejętność tworzenia i samodzielnego redagowania pism, opinii oraz innych pism związanych z wykonywaną pracą.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Poradnictwo   specjalistyczne   i   wsparcie    psychoterapeutyczne   mieszkańców  13 dzielnic Częstochowy w zakresie: świadczenia osobom i rodzinom w różnego rodzaju kryzysach, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy, celem zapobiegania powstawaniu lub pogłębianiu skutków trudnych sytuacji życiowych, w postaci indywidualnych i rodzinnych kryzysów, w szczególności poprzez:
 • Psychoterapia indywidualna bądź rodzinna;
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów we wczesnym okresie ich powstawania;
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań (rejestr osób, które skorzystały z porady w tym: termin porady, nazwisko i imię oraz podpis Uczestnika porady, opis treści porady,  podpis osoby udzielającej porady;
 • Inne czynności zmierzające do poprawy sytuacja życiowej Uczestników projektu.
4. Oferujemy :
 • umowę zlecenie/umowę o pracę
 • pracę w młodym, dynamicznym i zgranym zespole
 • możliwość rozwoju osobistego
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: biuro@fdr.com.pl do dnia 06.03.2020.
Prosimy o dopisanie na końcu swoich dokumentów rekrutacyjnych klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ bez tego zapisu nie będziemy mogli użyć danych wysłanych przez potencjalnego pracownika.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
CV zostanie usunięte w chwili zakończenia rekrutacji na dane stanowisko tj. do 20.03.2020.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Skip to content