787 682 912 biuro@fdr.com.pl
Nasza strona facebook

W ramach kolejnego numeru “Zostań Lokalnym Turystą” przedstawiamy dziś krótką historię pomnika Ofiar Getta w Częstochowie. Miejsce to odegrało ogromną rolę w dniach likwidacji getta – to właśnie tu znajdowała się stacja, z której wywożono Żydów do obozu zagłady.

Skip to content