787 682 912 biuro@fdr.com.pl
Nasza strona facebook

Najważniejsza jest systematyczność !
Do pełnej znajomości  obsługi komputera jeszcze długa, ale pierwszy, najważniejszy nawyk już jest. SYSTEMATYCZNOŚĆ ! 🙂

 

Skip to content