787 682 912 biuro@fdr.com.pl
Nasza strona facebook

Wczoraj w czasie wykładu z radcą prawnym nasi uczestnicy zapoznali się z prawnymi aspektami powstawania, dochodzenia i egzekucji zobowiązań pieniężnych. Poznali zasady działania Komornika Sądowego oraz jak należy postępować, będąc wierzycielem – dłużnikiem. 😃