787 682 912 biuro@fdr.com.pl
Nasza strona facebook

Nieznajomość prawa szkodzi! Taką zasadę wyznawali już starożytni Rzymianie. Podczas warsztatów z budżetu domowego pragniemy przekazać naszym uczestnikom najważniejsze obszary prawne,które dotyczą każdego z nas. Tym razem zajęliśmy się Prawem Rodzinnym. Prawo rodzinne to wyodrębniona gałąź prawa cywilnego, zajmująca się stosunkami osobistymi i majątkowymi powstałymi w wyniku zawarcia małżeństwa, stosunkami pomiędzy rodzicami i dziećmi, a także wynikającymi z pokrewieństwa i powinowactwa. Jeśli chodzi o małżeństwo, prawo rodzinne reguluje takie kwestie jak wspólność majątkowa, jej ustanie, separację i ustanie małżeństwa.

 

Skip to content