787 682 912 biuro@fdr.com.pl
Nasza strona facebook

W ostatnim czasie w ramach Projektu pn „Z Nową Pracą W Lepszą Przyszłość” odbywały się warsztaty oraz treningi obejmujące tematykę aktywizacji zawodowej oraz planowania kariery. Jednym z głównych tematów była „autoprezentacja”. W czasie tych warsztatów Uczestnicy i Uczestniczki dowiedzieli się jak wywołać pozytywne „pierwsze wrażenie”, a w efekcie dostać wymarzoną pracę. Zostały również omówione zagadnienia dotyczące m.in. komunikacji werbalnej i niewerbalnej, wystąpień publicznych oraz zarządzania emocjami. Uczestnicy i Uczestniczki Projektu mieli również okazję brać udział w treningu „aktywne poszukiwanie pracy”. Celem tych spotkań było zapoznanie Uczestników z metodami poszukiwania wymarzonego zatrudniania oraz etapami tego procesu. Podstawę zajęć stanowiło budowanie postaw kreatywnych, a także wymiana doświadczenia, burze mózgów, motywacja, poprawa nastawienia, kształtowanie właściwych umiejętności społecznych. Zostały również omówione zagadnienia z zakresu prawa pracy oraz lokalnego rynku pracy. 💪👌👍

 

 

Skip to content