787 682 912 biuro@fdr.com.pl
Nasza strona facebook

Spotkanie to miało na celu omówienie i podjęcie działań mających na celu poprawę jakości i efektywności dotychczasowych działań podejmowanych na rzecz dzieci i rodzin w powiecie częstochowskim, kłobuckim i miasta Częstochowy.

W spotkaniu wzięło udział wiele ważnych osób i instytucji.

Byli to przede wszystkim pracownicy rodzinnej pieczy zastępczej, którzy na co dzień są odpowiedzialni za znalezienie odpowiednich rodzin zastępczych dla dzieci, które ze względu na różne okoliczności nie mogą być wychowywane przez swoich rodziców biologicznych.

Obecni byli także sędziowie z sądu rodzinnego, którzy podejmują decyzje o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej.

Kuratorzy rodzinni, którzy mają na celu monitorowanie sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej.

Nie zabrakło też przedstawicieli placówek opiekuńczo-wychowawczych, dodatkowo, uczestniczyli również inni specjaliści pracujący z dziećmi i rodzinami, tacy jak psychologowie.

Spotkanie było bardzo ważne dla wszystkich osób zaangażowanych w pomoc dzieciom i rodzinom w powiecie częstochowskim, kłobuckim i miasta Częstochowy.

Dzięki temu spotkaniu otrzymali oni możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń oraz ustalenia konkretnych działań mających na celu poprawę obecnej sytuacji.

Jest to krok w dobrą stronę i nadzieja na lepszą przyszłość dla tych dzieci i rodzin.

Takie spotkania planujemy organizować cyklicznie wraz z Stowarzyszenie “D:A RODZINY”, Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny.

Skip to content