787 682 912 biuro@fdr.com.pl
Nasza strona facebook

Pracodawcy mogą ubiegać się o organizację minimum trzymiesięcznego stażu zawodowego dla uczestników projektu. Zainteresowani nie ponoszą kosztów organizacji stażu, stypendium stażowego, wstępnych badań lekarskich i odzieży roboczej osoby odbywającej staż.

Każdy z pracodawców otrzyma środki finansowe na refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna lub opiekunki stażu zawodowego z tytułu sprawowania opieki.

Od pracodawcy wymagana jest deklaracja zatrudnienia osoby po okresie stażu w oparciu o jedną z trzech możliwości: umowę o pracę na okres min. 3 miesięcy i przynajmniej na 1/2 etatu; umowę cywilnoprawną na min. 3 miesiące (min. wartość umowy – trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę); umowę o dzieło – wartość umowy min. trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.

🕵️‍♀️ Załącznik do pobrania:

ZGŁOSZENIE – WOLNYCH MIEJSC PRACY
ZGŁOSZENIE WOLNYCH MIEJSC PRACY

Uzupełnione zgłoszenie należy przesłać na adres: znowapracawlepszaprzyszlosc@gmail.com

– Zgłoszenia na staż będą przyjmowane do 19 marca 2019r.

Dodatkowe informacje – 📞 787-682-912