Nawiązywanie relacji międzyludzkich to jedna z najważniejszych potrzeb naszego życia. Relacje to proces, który wymaga od nas zrozumienia emocji,komunikatów naszych i drugiego człowieka. Na dzisiejszych zajęciach rozwijaliśmy nasze umiejętności pozytywnej komunikacji. Konflikty są już nam niestraszne !

!