787 682 912 biuro@fdr.com.pl
Nasza strona facebook

🧠Gimnastyka dla umysłu z DOSL Śródmieście!🧠
Dzisiaj zachęcamy do rozwiązania sudoku.
Zasady gry są niezwykle proste. Kwadratowa plansza jest podzielona na dziewięć identycznych kwadratów 3 x 3 – w każdym z nich znajduje się dziewięć komórek. Twoim zadaniem jest wypełnienie wszystkich komórek planszy cyframi od 1 do 9. W każdym wierszu i każdej kolumnie dana cyfra może występować jedynie raz. Podobnie w każdym z dziewięciu kwadratów 3 x 3 – cyfry nie mogą się powtarzać.

https://www.sudoku.net.pl/

Skip to content