787 682 912 biuro@fdr.com.pl
Nasza strona facebook

Zazwyczaj to w Fundacji Dla Rozwoju odbywają się kursy i warsztaty, ale w zeszłym tygodniu to Nasz Zespół FDR uczestniczył w szkoleniach. Spotkania dotyczyły treści z zakresu:

  • wsparcia technicznego TechSoup Polska,
  • kompetencji cyfrowych obejmujących marketing społecznościowy oraz zagadnienia dotyczące obecności w sieci, innowacji i cyberbezpieczeństwa,
  • planowania i tworzenia kampanii społecznych, które służą wprowadzaniu powszechnej zmiany wiedzy, postaw, świadomości.

Te spotkania były okazją do poznania nowych, wspaniałych ludzi, a także inspiracją i motywacją do rozwoju i zwiększania naszych możliwości. Istotne znaczenie dla FDR stanowi  rozwój i zwiększanie swoich zasięgów. Fundacja Dla Rozwoju dąży do poszerzania i zdobywania nowej wiedzy i umiejętności by móc jeszcze lepiej realizować swoją misję.

Skip to content