787 682 912 biuro@fdr.com.pl
Nasza strona facebook

Najważniejsza jest chęć i wytrwałość! Potrzeba czasu, zanim nasze ciało się przyzwyczai, że wysiłek od teraz to nasz porządek dzienny!
Nasze Panie już widzą postępy.

 

Skip to content