787 682 912 biuro@fdr.com.pl
Nasza strona facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasne, że Święty Mikołaj!

Fundacja Dla Rozwoju zorganizowała w grudniu akcję „Jasne, że Święty Mikołaj”, której celem było danie małym częstochowianom radości
i zrealizowanie ich świątecznych pragnień. Podczas tej akcji zakupione zostały prezenty dla najbardziej potrzebujących częstochowskich dzieci, które napisały swoje listy do Świętego Mikołaja. Wszystkie listy, bezpiecznie zdeponowane, od 1 grudnia oczekiwały w naszej fundacji na ludzi dobrej woli, którzy otworzyli serca i okazali bezinteresowną chęć zrealizowania opisanych życzeń. Darczyńcy spełnili marzenia 270 dzieci. Akcja miała finał 17 grudnia i zakończyła się korowodem Świętego Mikołaja, na którym Mikołaj wraz z barwnym orszakiem przemierzył ulice Częstochowy. Akcja odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.