787 682 912 biuro@fdr.com.pl
Nasza strona facebook

Świat zawodów medycznych jest bardzo szeroki. Dzisiaj przedstawiamy jeden z nich ⬇️⬇️⬇️ Chociaż w Polsce nie kształci się już felczerów to jednak osoby, które przed laty uzyskały takie uprawnienia mają prawo do wykonywania zawodu☝️ Felczer nie ukończył studiów medycznych, lecz zdobył kwalifikacje na poziomie średnim. Według danych Naczelnej Izby Lekarskiej jeszcze dwa lata temu było 211 czynnych zawodowo felczerów. Pamiętajmy, że chociaż nie jest lekarzem to udziela pomocyi może uratować komuś życie ❤️

Skip to content