787 682 912 biuro@fdr.com.pl
Nasza strona facebook

Jedną z form aktywizacji zawodowej w projekcie “Częstochowa Silna Dzielnicami” jest staż zawodowy.
Czyli nic innego, jak nabywanie umiejętności zawodowych w praktyce.
Oprócz zdobycia doświadczenia i nowych umiejętności, staż pozwala nam także poznać branżę, w której zaczynamy pracować 💼, zwiększa nasze szanse na rynku pracy 👨‍💻 a niejednokrotnie pozwala także zweryfikować nasze plany zawodowe 💡

Skip to content