787 682 912 biuro@fdr.com.pl
Nasza strona facebook

Dziś spotkać nas można było z ulotkami dotyczącymi zespołu FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy)❗❗❗

Pamiętajmy, że picie alkoholu w ciąży może powodować nieodwracalne fizyczne i psychiczne zaburzenia rozwojowe u dziecka!!!!!!!!!!!!!