787 682 912 biuro@fdr.com.pl
Nasza strona facebook

Celem akcji „Nowy Plecak Na Nowy Rok Szkolny” 2023 było przede wszystkim
zebranie potrzebnych funduszy na wyprawki szkolne dla dzieci z potrzebujących rodzin z terenu miasta Częstochowy.

Uroczysta inauguracja akcji „Nowy Plecak Na Nowy Rok Szkolny” w którą włączyło
się ponad 50 Darczyńców, miała miejsce w Filharmonii Częstochowskiej im. B. Hubermana w Częstochowie w dniu 7 września 2023r.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz miasta, Prezydent Miasta
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, zastępcy Prezydenta, Jarosław Marszałek i Ryszard Stefaniak. Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, Rafał Piotrowski, Naczelnik Wydziału Zdrowia Grażyna Stramska, Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny. Częstochowski poseł Zdzisław Wolski, Senator RP Wojciech Konieczny i Prezes ZGM TBS Częstochowa Paweł Konieczny. Byli również obecni Dyrektorzy szkół podstawowych, szkół średnich, miejskich przedszkoli, obdarowywani uczniowie, ich opiekunowie oraz dzieci z częstochowskich przedszkoli.

Z roku na rok zaangażowanie Darczyńców, wolontariuszy, jak i Dyrektorów Szkół
Podstawowych i Miejskich Przedszkoli nabiera większego rozmachu. Obdarowywanych jest coraz więcej rodzin, które często z przyczyn losowych pozostają bez środków do życia. Z pewnością nasza pomoc jest dla nich bardzo ważna i bardzo potrzebna, pamiętajmy o tym, bo wdzięczność i radość w oczach obdarowanych dzieci jest nie do opisania.

Na scenie również występowali uczniowie częstochowskich szkół średnich między
innymi; I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego, V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza, VII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika, VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe, Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. Reymonta, Zespół Szkół im. B. Prusa, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie.

Uczestnictwo w wydarzeniu miało uświadomić uczniom szkół średnich, jak ważna jest bezinteresowna pomoc i zwrócić uwagę, na potrzeby młodszych mieszkańców Częstochowy. To było ogromne wyzwanie, które uczniowie i nauczyciele podjęli z wielkim zaangażowaniem. W ramach powyższej akcji, wspólnymi siłami udało się zorganizować występ „Baśniowy Koncert”, czyli najpiękniejsze przeboje z filmów Disney`a. Podczas prezentacji uczniowie pokazali swoje umiejętności muzyczne (wokalne i instrumentalne) oraz taneczne.

Przed główną atrakcją wieczoru, czyli „Baśniowym Koncertem” uczniowie szkół
średnich, którzy zostali honorowymi wolontariuszami akcji przebrani za postacie z bajek witali dzieci i ich opiekunów. Oferowali zdrowe przekąski, zabawy i wspólne fotografie, co sprawiło ogromną radość dzieciom biorącym udział w akcji. Dodatkowymi atrakcjami podczas finału akcji było losowanie nagród ufundowanych przez Darczyńców, min rower górski czy spontaniczna akcja rzucania pluszowych zabawek do dzieci siedzących na widowni.

Powyższy koncert, ale i sama akcja „Nowy Plecak Na Nowy Rok Szkolny” cieszyły
się ogromnym zainteresowaniem. Informacje o nim pojawiły się w częstochowskich gazetach, na stronie Urzędu Miasta Częstochowy, w lokalnych rozgłośniach radiowych, jak i w Telewizji Orion.

Dobroczynność Darczyńców przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. W tym roku, w ramach akcji „Nowy Plecak Na Nowy Rok Szkolny” 2023, przekazaliśmy 200 wypełnionych wyprawkami szkolnymi plecaków. Koszt plecaka i wyprawki to około 250 zł. Wszystkie plecaki trafiły już do dzieci podczas finału akcji, które ze wszystkimi potrzebnymi przyborami i z uśmiechami na twarzy rozpoczęły nowy rok szkolny.

22 edycja akcji charytatywnej “Nowy Plecak Na Nowy Rok Szkolny” 2023
zakończyła się wielkim sukcesem dzięki zaangażowaniu koordynatorów szkolnych, ich uczniów, wolontariuszy, pracownikom Fundacji Dla Rozwoju i Darczyńcom akcji, mamy nadzieję, że tak będzie również w kolejnych latach, gdyż potrzeby dzieci z Częstochowy są w dalszym ciągu bardzo duże.

Skip to content