787 682 912 biuro@fdr.com.pl
Nasza strona facebook

Szanowni Państwo, informujemy iż w najbliższym czasie organizowane będzie szkolenie KSIĘGOWOŚĆ WSPOMAGANA KOMPUTEREM. Szkolenie zakończone będzie egzaminem. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają odpowiednie certyfikaty.
Zapewniamy stypendium szkoleniowe w wysokości 1024,80 zł brutto brutto
– Wskazana kwota odpowiada 150 godzinom szkoleniowym. W przypadku mniejszej liczby godzin stypendium jest naliczane proporcjonalnie do sumy godzin szkolenia/kursu.

Zapisy uczestników projektu do 22 czerwca!

By wziąć udział w szkoleniu, należy zgłosić się do projektu „Z nową pracą w lepszą przyszłość” poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zał. 1), ankiety (zał. 2) oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 4).

Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie: http://fdr.com.pl/…/dokumenty-dla-kandydatow-do-pobrania-o…/ Do wypełnionych dokumentów należy dołączyć zaświadczenie z PUP w Częstochowie o statusie osoby bezrobotnej.