787 682 912 biuro@fdr.com.pl
Nasza strona facebook

Klub Mieszkańca – DOSL Śródmieście

Twoje miejsce dla osobistego rozwoju
Od 15 maja realizujemy projekt „Częstochowa silna dzielnicami” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie dzielnicy Śródmieście.

“Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy”

Zadanie powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa

Czym jest Organizowanie Społeczności Lokalnej?

Stworzony na początku lat 90. model, w którym pomoc społeczna koncentruje się głównie na finansowym wsparciu osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej nie daje zadowalających rezultatów. Aby pomoc społeczna mogła być skuteczna musi aktywizować mieszkańców, zachęcać ich do tego, by nauczyli się brać swoje sprawy w swoje ręce – by „chciało im się chcieć”. Oczywiście nie oznacza to rezygnacji z finansowego wsparcia osób
i grup, które tego potrzebują. Ale pomoc społeczna powinna równolegle prowadzić działania aktywizujące i usamodzielniające, pomagające osobom wykluczonym na nowo włączyć się do życia społecznego. Temu właśnie ma służyć Organizowanie Społeczności Lokalnej.

Czym jest DOSL Śródmieście?

Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Klub Mieszkańca

„Klub Mieszkańca” – DOSL Śródmieście jest najnowszą propozycją skierowaną do częstochowian w każdym wieku, który oferuje zajęcia w formie warsztatów edukacyjnych i integracyjnych.
Mają one na celu zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijania swoich
pasji i zainteresowań.
Przynależność do Klubu daje możliwość spędzania czasu w miłym towarzystwie, jak również rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. Klubowicze będą razem ćwiczyć, uczestniczyć w spotkaniach z ciekawymi osobami w formie drzwi otwartych, brać udział w klubie dyskusyjnym. Będą też zwiększać swoje kompetencje z zakresu języka angielskiego czy obsługi komputera. Życie Klubu uatrakcyjniać będą wspólne wyjścia do teatru czy czas spędzony przy dobrym filmie. Życie Klubu uatrakcyjniać będą imprezy organizowane z okazji świąt czy rocznic.

Jako dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej w dzielnicy Śródmieście pragniemy wyjść naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności. Podstawę naszych działań będą stanowić odpowiednia analiza i diagnoza potrzeb, jak również problemów mieszkańców zgłaszających się do DOSL.

Za cel stawiamy sobie wzmacnianie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców dzielnicy Śródmieście. Rozwój społeczności lokalnej osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących ww. dzielnicę  poprzez pobudzanie ich potencjału i aktywności oraz naprowadzenie na prawidłową ścieżkę rozwoju.

Naszą misją jest zapobieganie ubóstwu oraz przede wszystkim procesom wykluczenia
z udziału w życiu społecznym.

Propozycje DOSL – Śródmieście

W ramach projektu zaplanowano działania animacyjne, informacyjne, diagnostyczne, integracyjne, środowiskowe oraz edukacyjne:

 1. warsztaty Szkoły Budżetu Domowego (z zakresu gospodarowania własnymi środkami finansowymi),
 2. konsultacje w ramach zdrowego żywienia prowadzone przez doświadczonego Dietetyka,
 3. zajęcia gimnastyki oraz taneczne pobudzające do aktywności fizycznej,
 4. bezpłatne porady prawne z zakresu (prawa pracy, prawa karnego i cywilnego, prawa podatkowego, odszkodowań i windykacji, nieruchomości, spraw rodzinnych
  i spadkowych),
 5. edukacja publiczna w zakresie społecznym,
 6. porady administracyjne,
 7. pikniki, spotkania integracyjne,
 8. korzystanie z czytelni, będącej własnością FDR
 9. nauka języka,
 10. zajęcia komputerowe w zakresie podstawowej nauki korzystania z urządzeń
 11. organizowanie wspólnie czasu po pracy, szkole innych obowiązkach:
 • zajęcia manualne
 • wspólna zabawa w gry planszowe

 

Informacje o Dzielnicowym Ośrodku Społeczności Lokalnej – Śródmieście

Jeśli jesteś mieszkańcem dzielnicy, działaczem społecznym, reprezentantem instytucji
i chcesz się włączyć w działania zgłoś się do nas!

Godziny otwarcia DOSL ŚRÓDMIEŚCIE
Poniedziałek 8:00 – 18:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 16:00
Czwartek 8:00 – 18:00
Piątek 8:00 – 16:00

Zajęcia z farmaceutą

W ostatnich latach liczba pacjentów zmagających się z alergiami znacznie wzrosła. Obecnie problem ten dotyczy niemal co trzeciego mieszkańca globu. Może ujawniać się w młodości i mieć wieloletni przebieg.Także objawy alergii mogą  ujawniać się dopiero w podeszłym...

czytaj dalej

Ferie dla dzieci

Ostatnie dni ferii mijają nam bardzo kreatywnie..... Dzisiaj stworzyłyśmy z kilku prostych składników piasek kinetyczny i slime.... Nasze najmłodsze uczestniczki ( girl power 🙂 )  z wielkim zaangażowaniem zabrały się do ugniatania i wyrabiania naszych kolorowych...

czytaj dalej

Zajęcia komputerowe

Podczas zajęć komputerowych  postanowiliśmy zwiększyć swoją aktywność na social mediach. Tym razem skupiliśmy się na Twitterze 🙂 Utworzyliśmy nowe konta i uczyliśmy się obsługi tej platformy komunikacyjnej 🙂  Możemy teraz obserwować wypowiedzi osób publicznych oraz...

czytaj dalej

Gimnastyka

Nasza gimnastyka stała się bardzo popularna wśród mieszkańców dzielnicy Śródmieście.... jesteśmy zachwyceni tym faktem, więc na ostatnich ćwiczeniach podkręciliśmy tempo i wiecie co.... daliśmy radę ! Szybkie interwały; sprint w miejscu, podskoki, wykroki..... uffff...

czytaj dalej

Ferie zimowe- pierwsza pomoc

Nigdy nie wiadomo, kiedy zdarzy się wypadek lub inna sytuacja wymagająca natychmiastowej reakcji, dlatego nawet najmłodsze dzieci warto uczyć, jak zachować się w przypadku niebezpieczeństwa. Dzieci od najmłodszych lat podczas zabaw przejawiają inicjatywę pomagania...

czytaj dalej

Hiszpański

Hola hola ! Ostatnie zajęcia z języka hiszpańskiego minęły nam błyskawicznie....jest nas oooo wiele więcej i nauka stała się wielką przyjemnością. Opanowaliśmy już materiał  na temat domów, mieszkań oraz kupna i ich sprzedaży!   [gallery link="file"...

czytaj dalej

Zajęcia Manualne/ Kawiarenka

Podczas dzisiejszych zajęć manualnych nasi uczestnicy zaczęli masową produkcję kwiatków! Z bibuły... z krepiny w kolorach tęczy ! ahhhh ! Kwiatki dumnie spoczywają w koszyczkach wielkanocnych, także zrobionych przez naszych uczestników 🙂 Sami zobaczcie 🙂   [gallery...

czytaj dalej

Zajęcia komputerowe

Podczas zajęć komputerowych skupiamy się na indywidualnych problemach oraz preferencjach naszych uczestników. Serdecznie zapraszamy nowych uczestników! Staramy się pomóc i zaradzić w każdy możliwy sposób. Dołączcie do naszej solidnej grupy!   [gallery link="file"...

czytaj dalej