W wyniku osiągnięć cywilizacyjnych, przede wszystkim wydłużenia życia, dzięki postępowi medycyny następuje konieczność aktywizacji społecznej osób w podeszłym wieku. Staramy się zagospodarować czas seniorom w formie wspólnych zajęć edukacyjnych oraz integracyjnych....

czytaj dalej