Regulamin realizacji projektu dla uczestnika zał. nr 1. Formularz dla uczestnika zał. nr 2. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU OSOBY BIERNEJ ZAWODOWO zał. nr 3. Decyzja zał. nr 4. DEKLARACJA dla uczestnika zał. nr 5. Zaświadczenie potwierdzające udział w projekcie zał....

czytaj dalej