Nasza strona facebook

Z nową pracą w lepszą przyszłość

Jedyny taki projekt stażowy w Częstochowie

Projekt adresowany do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w PUP
w Częstochowie lub biernych zawodowo z terenu Miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego.

Zadanie powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa.
Wartość projektu: 2 059 317,37
Wkład z UE: 1 956 351,50

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia w Częstochowie i Powiecie Częstochowskim. W projekcie uczestniczyć może maksymalnie 150 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
–        osoby niepełnosprawne,
–        osoby długotrwale bezrobotne,
–        osoby 50+,
–        osoby o niskich kwalifikacjach,
–        kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem i wychowywaniem dziecka).

 

Więcej informacji? Kliknij
W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

  • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
  • szkolenia/kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych oraz podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe, m.in.:

– KSIĘGOWOŚĆ WSPOMAGANA KOMPUTEREM
– KUCHARZ I STOPNIA
– OPIEKUN OSÓB ZALEŻNYCH (DZIECI/OS.STARSZE/OS.NIEPEŁNOSPRAWNE)
– SPRZEDAWCA-MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO I KASY FISKALNEJ
– OPERATOR PALNIKA GAZOWEGO spawanie i cięcie;
– GRAFIKA KOMPUTEROWA;

  • szkolenia/kursy IT;
  • treningi interpersonalne;
  • warsztaty;
  • staże zawodowe.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja do projektu jest przeprowadzana w trybie ciągłym. Warunkiem uczestnictwa w projekcie, po spełnieniu kryteriów jest pobranie i złożenie osobiście w biurze projektu, następujących dokumentów :

  • Formularza zgłoszeniowego (Zał. 1)
  • Ankiety motywacyjnej (Zał. 2).
  • Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Zał. 4).

Druki można także pobrać ze stron internetowych: www.fdr.com.pl, www.fe.czestochowa.pl

Termin realizacji projektu: 01.08.2017-31.07.2019

NABÓR NA SZKOLENIA

Szanowni Państwo, informujemy iż w najbliższym czasie organizowane będą szkolenia podnoszące zawodowe kwalifikacje. Szkolenia zakończone zostaną egzaminem. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają odpowiednie certyfikaty. Planowane szkolenia: - KSIĘGOWOŚĆ...

czytaj dalej

Ważna informacja

Szanowni Państwo, z przykrością informujemy, iż w związku z bardzo dużym zainteresowaniem stażami zawodowymi, wstrzymujemy nabór wniosków stażowych.   W dalszym ciągu dostępne są Szkolenia m.in. Podnoszące zawodowe kwalifikacje, IT, Przygotowujące do egzaminów...

czytaj dalej