Nasza strona facebook

Na porannym spotkaniu Partnerstwa RR podsumowaliśmy Radosny Dzień Dziecka oraz przedyskutowaliśmy kwestie związane z ogrodem.