Nasza strona facebook

Zapytanie ofertowe dot. usługi cateringowej

Fundacja Dla Rozwoju zaprasza do składania ofert na usługę cateringową podczas zajęć grupowych w ramach projektu o nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16 pn. „Z nową pracą w lepszą przyszłość”. Zapytanie ofertowe nr 1/ZNWLP/2017 dot. usługi cateringowej podczas...