Sobota
ZAMKNIĘTE
Telefon:
883 011 088
 • Z NOWĄ PRACĄ W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ - 787 682 912
 • STAŻE projektowe pn. „Z nową pracą w lepszą przyszłość”

  Lis-30-2017

  Staże będą dodatkowymi zajęciami praktycznymi realizowanymi u pracodawców
  w wymiarze 160h/msc/os.

  Każdy stażysta/ka otrzyma stypendium w kwocie 1837,56 zł/os netto. W budżecie projektu uwzględniono kwotę stypendium wraz z pochodnymi.

  Staże zostaną przeprowadzone na podstawie umów zawartych pomiędzy zaangażowanymi stronami oraz programów opracowanych przez pośrednika/czkę pracy we współpracy z pracodawcami z uwzględnieniem predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych uczestników/czek projektu, poziomu wykształcenia
  i kwalifikacji (zgodnie z IPD).

  Każdy pracodawca zapewni odpowiednie stanowisko pracy, przeszkolenie w zakresie BHP, przepisów przeciwpożarowych i regulaminu pracy, nadzór nad odbywaniem stażu, monitorowanie nabywania umiejętności, wydanie dokumentu o ukończeniu stażu.

  Dla każdego uczestnika/ki przewidziano kwotę 1000zł na koszty
  związane z odbywaniem stażu/praktyki (m.in. badania, przejazd, ubezpieczenie, wyżywienie, odzież robocza, wyposażenie stanowiska pracy w materiały i akcesoria).

  Każdemu stażyście/stce zostanie przydzielony opiekun/ka.

  Weryfikacja osiągnięcia wskaźnika nastąpi za pomocą produktów w postaci dokumentu stanowiącego podstawę zatrudnienia podjętego po zakończeniu udziału w projekcie w przypadku :
  • umowy o pracę – nawiązanie stosunku pracy na min. 3 miesiące i przynajmniej na 1/2 etatu;
  • umowy cywilno-prawnej – na min. 3 miesiące, wartość umowy równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
  • umowy o dzieło -wartość umowy równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę)

   

  30 listopada 2017

  Posted In: Z NOWĄ PRACĄ W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 • Godziny otwarcia:
  Poniedziałek, środa,
  piątek: 8.00 - 20.00
  wtorek, czwartek:
  8.00 - 16.00
  Adres:
  al. Tadeusza Kościuszki 13,
  42-202 Częstochowa

  NIP: 9492208891
  REGON: 364669735
  KRS: 0000622361


 • projekt i wykonanie studio gre.pl