Niedziela
ZAMKNIĘTE
Telefon:
883 011 088
 • Z NOWĄ PRACĄ W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ - 787 682 912
 • Z nową pracą w lepszą przyszłość

  Paź-2-2017

  Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
  dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy
  dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
  dla poddziałania: 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy
  i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT

  CEL PROJEKTU
  Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim 150 (90K) osób bezrobotnych oraz osób biernych zawodowo powyżej 30 r. życia,które zgodnie z art. 49 ust z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety, os. o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotni,
  os. z niepełnosprawnościami, os. powyżej 50 r. życia poprzez podniesienie lub uzupełnienie kwalifikacji uczestników/czek projektu oraz nabywanie lub uzupełnianie ich doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, a tym samym wzrost ich konkurencyjności na lokalnym rynku pracy w okresie realizacji projektu tj.od 01.08.2017 do 31.07.2019 r.

  Projekt Z Nową pracą w lepszą przyszłość już ruszył ! Przyjmujemy zgłoszenia osób 30+ oraz 50+ bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz osoby bierne zawodowo. Kandydat wypełni formularz, który następnie zostanie poddany weryfikacji. Osoby zakwalifikowane do projektu skierowane zostaną do doradcy zawodowego, który ustali indywidualny program działania.

  2 października 2017

  Posted In: Z NOWĄ PRACĄ W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 • Godziny otwarcia:
  Poniedziałek, środa,
  piątek: 8.00 - 20.00
  wtorek, czwartek:
  8.00 - 16.00
  Adres:
  al. Tadeusza Kościuszki 13,
  42-202 Częstochowa

  NIP: 9492208891
  REGON: 364669735
  KRS: 0000622361


 • projekt i wykonanie studio gre.pl